Панели за хладилни камери

ОПИСАНИЕ

Сандвич – панелите за изграждане на хладилни камери са метални самоносещи, изолирани с експандиран полиуретан с широк спектър на приложение и лесен монтаж. Отличават се с високата стапен на топлинна изолация, а качеството на системата за свързване ги правят идеалени за ползване в среда с изисквания за контролирана температура.

УПОТРЕБА

Тези панели се използват за стени на хладилни камери с контролирана положителна или отрицателна температура, консервационни камери и работни зали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самоносещи панели, изолирани с полиуретан и свързване nut/fedr. Системата за фиксиране е видима, а захващането се прави в зоната на застъпване на двата края.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Висока термична устойчивост;
  • Лек и механично стабилен;
  • Модулност;
  • Бързо изпълнение на монтажа;
  • Стабилност на размерите;
  • Възможност за почистване на повърхностите;
  • Гъвкавост при проектирането.

 

Comments are closed.