Стенни панели

 

ОПИСАНИЕ

Сандвич – панелите са с широк мащаб на приложение: от затваряне по периметъра до разпределителни стени. Налични са в моногобройни варианти дебелини, съчетани с икономическите и функционални решения в практиката. Поради симетричните си разрези и поради повърхностите си с надлъжно профилиране, панелите осигуряват необходимите механични и естетични резултати за повечето типове строежи.

isobox

УПОТРЕБА

Предназначени са за изпълнение на фасади, стени и индустриални сгради, полуготови елементи за строителни обекти, разделителни или разпределителни стени. Предлагат се в различни цветове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металени самоносещи сандвич – панели, с двустранно покритие от стоманени листове, с изолация от твърд полиуретан и сглобяване чрез съединяване. Захващането е окомерно. Броят и положението на фиксиращите елементи трябва да гарантира устойчивост на външни влияния. Стените, които се изграждат с тези материали се получават чрез успешното съчетаване на панелите.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Висока термична устойчивост;
  • Механична стабилност;
  • Скоростно изпълнение;
  • Прецизност на размерите;
  • Лесно почистване на повърхностите;
  • Гъвкавост при проектирането;
  • Редуцирано тегло.

 

 

Comments are closed.